საბანკო ბარათით გადახდის ასარჩევად, შესაბამის გვერდზე უნდა დააჭიროთ ღილაკს – “შეკვეთის გადახდა საბანკო ბარათით”. გადახდა ხდება საქართველო ბანკის (Bank of Georgia) მეშვეობით შემდეგი საბანკო ბარათების გამოყენებით: Visa, MasterCard, American Express.

გადასახდელად (თქვენი ბარათის ინფორმაციის შესაყვანად) თქვენ გადამისამართდებით საქართველოს ბანკის (Bank of Georgia) გადახდის ველზე. გადახდის ველთან დაკავშირება და ინფორმაციის გადაცემა ხდება უსაფრთხო რეჟიმში SSL დაშიფვრის პროტოკოლის გამოყენებით. თუ თქვენი ბანკს აქვს უსაფრთხო ონლაინ გადახდის ტექნოლოგიების მხარდაჭერა ( Verified By Visa, MasterCard SecureCode, American Express SafeKey),გადახდის განსახორციელებლად შესაძლოა დაგჭირდეთ სპეციალური პაროლის შეყვანა.

საიტი უზრუნველყოფს 256-ბიტურ დაშიფრვას. შეყვანილი ინფორმაცია არის კონფიდენციალური და არ მიეწოდება მესამე პირს, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. საბანკო ბარათით ანგარიშსწორება ხორციელდება გადახდის სისტემების, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, American Express Company მოთხოვნების მკაცრი დაცვით.